Zaproszenie na Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 23 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 07 czerwca 2014r. tj. sobota, o godz. 16.00 w Lublinie,  w sali konferencyjnej hotelu LOGOS

Porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
 5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu za Rok 2013.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2013 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu na kadencję 2014-2018
 11. Wybór Zarządu w drodze głosowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru  Zarządu na lata 2014-2018
 13. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2014.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2014.
 15. Wolne wnioski i zakończenie.

Projekty podstawowych uchwał na Walne Zebranie zostaną przedstawione do wglądu członków Sarko Stowarzyszenia na stronie www.sarkoidoza.eu.org. od dnia 01 czerwca 2014r.

Zarząd Sarko Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich Sarkopacjentów na
VII Ogólnopolski Zjazd Sarkopacjentów, połączony z Walnym Zebraniem Członków Sarko Stowarzyszenia,  który odbędzie się w dniach 06-07-08.06.2014 w Lublinie.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w sobotę 07.06.2014r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej hotelu LOGOS

Proponujemy nocleg zorganizowany w hotelu LOGOS:
http://www.hotellogos.lublin.pl.
Koszt noclegu to 70 zł za osobę/doba w pokoju 2-3 os bez śniadania. Śniadanie można dokupić na miejscu.

Wszystkie osoby, które zadeklarują chęć noclegu prosimy o zgłaszanie się na forum – do 10.05.2014 musimy podać liczbę osób nocujących w hoteluoraz o kontakt na prywatną wiadomość AMELII również na forum – proszę o podanie swojego imienia i nazwiska, w celu stworzenia listy do hotelu. Organizujemy również przejazd do Lublina z Katowic i Wrocławia, prosimy o kontakt osoby zainteresowane takim transportem.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na forum, gdzie pojawią się również dalsze szczegóły zjazdu oraz ramowy plan spotkania.

Zapraszamy serdecznie, w programie przewidziane spotkanie z lekarzem.