Sprawozdawczość

2022

Sprawozdanie OPP umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – korekta
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Sprawozdanie Zarządu za rok 2022

2021

Sprawozdanie OPP umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności
Sprawozdanie Zarządu za rok 2021
Bilans za rok obrotowy 2021
Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy 2021

2020

Sprawozdanie OPP umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności
Sprawozdanie Zarządu za rok 2020
Bilans za rok obrotowy 2020
Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy 2020

2019

Sprawozdanie OPP umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Wolności
Sprawozdanie Zarządu za rok 2019
Bilans za rok obrotowy 2019
Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy 2019