Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sarko Stowarzyszenia

Deklaracja dostępności dotyczy następującej witryny internetowej Sarko Stowarzyszenia z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000370728, REGON: 241902575, NIP: 954 272 24 21), adres: ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice.

Sarko Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, o ile nie będzie się to wiązać z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Data publikacji strony internetowej: 2010 r. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023 r.

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

1) część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
2) zamieszczone na stronie pliki w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
3) na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
4) na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
5) do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
6) niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
7) brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
8) niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 2024-05-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Stowarzyszenie.

Data planowanego przeglądu deklaracji: do końca marca 2025 r.

Skróty klawiaturowe:

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności
cyfrowej? Zgłoś to do Bartłomieja Rotera, mailowo na adres: info@sarkoidoza.eu.org lub
telefonicznie, pod numerem: +48 693 450 392

W zgłoszeniu podaj:

● swoje imię i nazwisko,

● swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

● dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

● opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz
zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich (rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna:

Sarko Stowarzyszenie posiada siedzibę przy ul. Kopernika 14 w Katowicach w Centrum Organizacji Pozarządowych. Nie posiadamy tam swojego biura, ale możemy korzystać z dostępnych tam pomieszczeń. W celu spotkania można umówić się telefonicznie. Parter budynku został przystosowany do osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich. Do budynku wchodzi się z poziomu chodnika. Następnie należy zejść po kilku wewnętrznych schodach, znajdujących się około 1 metr za drzwiami wejściowymi. Dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich dostępny jest podnośnik.

Korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku są w pełni dostępne dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich. Na parterze znajduje się także dostępna dla tych osób toaleta.

W budynku brak jest dostosowań w postaci informacji głosowych lub pętli indukcyjnych. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Nie posiadamy tłumacza języka migowego.