Zarząd

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków na spotkaniu w dniu 4 czerwca 2022 roku wybrali Zarząd Sarko Stowarzyszenia (KRS: 0000370728) w składzie:

  • Prezes Zarządu – Bartłomiej Roter
  • Sekretarz Zarządu – Olga Nowak
  • Skarbnik Zarządu – Tomasz Antos

Aktualny odpis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest pod adresem: Ministerstwa Sprawiedliwości, po skorzystaniu z dostępnej tam wyszukiwarki.