Ogłoszenie o Walnym Zebraniu członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 28 pkt. 6 statutu Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024r. tj. sobota, o godz. 17.00
w formule stacjonarnej.

Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia odbędzie się pod następującym adresem:
Dom Wczasowy Agata w Ostrowie (woj. Pomorskie, powiat Pucki, gmina Władysławowo, sołectwo Ostrowo) – Dębowa 5, Ostrowo, 84-105 Karwia

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 22 czerwca 2024r. tj. sobota, o godz. 17.30 w tym samym miejscu, które będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2023 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2024.
11. Wolne wnioski i zakończenie.

Porządek obrad decyzją Walnego Zebrania Członków Sarko Stowarzyszenia będzie mógł zostać rozszerzony.

Sprawozdania finansowe Sarko Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023 dostępne będzie na stronie internetowej Sarko Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdawczość.