Nawiązanie współpracy z serwisem Leki.pl

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Fundację „HealthCare Professionals” prowadzącą serwis Leki.pl. Jednym z celów statutowych Sarko Stowarzyszenia jest opieka i pomoc dla osób z sarkoidozą, natomiast celem statutowym Fundacji HealthCare Professionals jest ochrona i promocja zdrowia oraz wspieranie instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia. W związku z faktem, że cele statutowe Sarko Stowarzyszenia są zbieżne z celami Fundacji HealthCare Professionals pomiędzy stronami został podpisany list intencyjny, w którym to zadeklarowana została współpraca w zakresie zbieżnych celów statutowych, w tym w zakresie w ochronie i promocji zdrowia na rzecz osób chorych na sarkoidozę.

Zapraszamy do odwiedzenia profili społecznościowych Leki.pl w portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.