Zostań członkiem Sarko Stowarzyszenia! Wstąp w nasze szeregi!

Drodzy Sarkopacjenci!

Za kilkanaście dni, bo dokładnie 25 września 2023r. odbędzie się 13 rocznica zjazdu założycielskiego Sarko Stowarzyszenia, który miał miejsce w Warszawie w sobotę 25 września 2010r.

Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronna integracja i poprawa sytuacji osób chorych na Sarkoidozę (chorobę Besniera-Boecka-Schaumanna). Realizujemy zadania publiczne na rzecz grupy tych osób – członków Stowarzyszenia oraz innych osób, będących w podobnej sytuacji zdrowotnej i życiowej – w sferze określonej w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Od 10 października 2019r. posiadamy statut Organizacji Pożytku Publicznego.

Każda organizacja, aby się rozwijać potrzebuje członków, potrzebuje osób.
Chcielibyśmy Państwa zaprosić do wstąpienia w nasze szeregi.

Jak to zrobić?

Konieczne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres pocztowy
Sarko Stowarzyszenie
ul. Kopernika 14
40-064 Katowice

(biuro Centrum Organizacji Pozarządowych)

lub przesłanie na adres e-mail: info@sarkoidoza.eu.org
za podpisem zaufanym/kwalifikowanym.

Zgodnie ze statutem Sarko Stowarzyszenia można zostać członkiem zwyczajnym lub wspierającym.
Składka członkowska wynosi aktualnie 10zł/miesiąc.

Masz pytania:
Napisz na priv: Sarko Stowarzyszenie lub zadzwoń pod numer telefonu podany w zakładce Kontakt.