Ogłoszenie o Walnym Zebraniu członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 28 pkt. 6 statutu Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2023r. tj. sobota, o godz. 17.00
w formule hybrydowej (mieszanej).

Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach:
1) stacjonarnie pod następującym adresem: Dom Wczasowy Agata w Ostrowie (woj. Pomorskie, powiat Pucki, gmina Władysławowo, sołectwo Ostrowo) – Dębowa 5, Ostrowo, 84-105 Karwia
2) on-line przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tj. programu Skype (dla członków, którzy nie będą uczestniczyli w WZC stacjonarnie).

Transmisja on-line będzie się odbywała w czasie rzeczywistym, tak aby była zapewniona komunikacja z członkami, którzy będą uczestniczyli w WZC stacjonarnie.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 24 czerwca 2023r. tj. sobota, o godz. 17.30 w tych samych miejscach, które będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Link do Zebrania zostanie rozesłany członkom Sarko Stowarzyszenia do dnia 17 czerwca 2023 r. Osoby, które do dnia 17 czerwca nie otrzymają stosownej wiadomości e-mail z linkiem do Zebrania prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia celem przekazania linku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2022 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Przyjęcie regulaminu Zarządu,
11. Przyjęcie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
12. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2023.
14. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania finansowe Sarko Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022 dostępne będzie na stronie internetowej Sarko Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdawczość.

Osoby mające pytania natury technicznej oraz organizacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia.