Zmiana rachunku bankowego

Szanowni Państwo,
Członkowie Sarko Stowarzyszenia,
Drodzy Darczyńcy,
Osoby zainteresowane działalnością Sarko Stowarzyszenia,

Zarząd Sarko Stowarzyszenia informuje, że w związku z otrzymaniem przez naszą organizację statusu Organizacji Pożytku Publicznego zobowiązani zostaliśmy do rachunkowego wyodrębnienia środków z 1% Państwa podatków, które mamy głęboką nadzieję, otrzymamy za pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej w ostatnim kwartale 2020r.
W związku z powyższym nawiązaliśmy współpracę z BNP Paribas Bank Polska S.A., który od teraz będzie prowadził nasze rachunki bankowe.
W związku z powyższym prosimy, aby wszelkie wpłaty (składki członkowskie, darowizny na cele statutowe, wpłaty na zjazdy sarkopacjentów) jakie dokonujecie, bądź będziecie chcieli dokonywać na rzecz Sarko Stowarzyszenia uiszczać na następujący rachunek bankowy:

38 1600 1462 1899 8613 5000 0001
(BNP Paribas Bank Polska S.A.)

Korzystając z okazji pragniemy podziękować za wszelką finansową ofiarność z Państwa strony, dzięki której nasza organizacja może działać na rzecz ogółu pacjentów chorujących na sarkoidozę. Dziękujemy, że jesteście!