Zaproszenie na konferencję w Gdańsku

W związku z otrzymanym zaproszeniem na konferencję

„Sarkoidoza i Inne Choroby Śródmiąższowe Płuc.
Co nowego po Kongresach ERS 2019 oraz WASOG 2019″
,

która odbywać się będzie w dniach 25–26 października 2019 roku w Gdańsku
prosimy o zgłaszanie w niej swojego udziału, celem przesłania przez Sarko Stowarzyszenie do organizatora imiennej listy uczestników.

Aby dowiedzieć się więcej o tej Konferencji proszę kliknąć tutaj.

Udział w konferencji prosimy zgłaszać pod adresem email info@sarkoidoza.eu.org
podając następujące dane:
1) Imię i Nazwisko,
2) Miejscowość,
3) Telefon kontaktowy,
4) Nick z forum (nieobowiązkowo).

Bardzo prosimy o pilne zgłaszanie swojego udziału najpóźniej do 13.10.2019r.
Każde zgłoszenie potwierdzamy.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na grupie na Facebooku lub na forum.

Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie noclegiem; w związku z przeprowadzoną ankietą; Sarko Stowarzyszenie nie będzie dokonywało zakupu usługi hotelowej, w dniach w których odbywa się tegoroczna Konferencja.


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sarko Stowarzyszenie z siedzibą w Katowicach, 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14 (biuro Centrum Organizacji Pozarządowych); NIP: 954 272 24 21; REGON: 241902575; KRS: 0000370728; e-mail: info@sarkoidoza.eu.org
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału Państwa w Konferencji naukowej „Sarkoidoza i Inne Choroby Śródmiąższowe Płuc. Co nowego po Kongresach ERS 2019 oraz WASOG 2019”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania w/w czynności.
3. Podstawą prawną przetwarzana podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b, c oraz lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji Konferencji oraz inne podmioty świadczące usługi dla Administratora (m.in. dotyczące rozliczeń finansowych).
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.
7. Przepisy RODO umożliwiają Państwu prawo dostępu do: treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Państwa dane nie będą podejmowane decyzyjnie w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.