Numer Konta

Udostępniamy numer konta.

Bank Pocztowy S.A. 63 1320 1465 2876 7686 2000 0001

Prosimy o korzystanie z tego numery w przypadku przekazywania datków i składek członkowskich.