Projekty regulaminów na Walne Zgromadzenie

W dziale Do Pobrania umieściliśmy odnośniki do projektów regulaminów, których zatwierdzenie będzie głosowane na Walnym Zgromadzeniu członków Sarko Stowarzyszenia w dniu 7 maja 2011 roku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tymi dokumentami.