Ogłoszenie o Walnym Zebraniu członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 28 pkt. 6 statutu Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022r. tj. sobota, o godz. 13.30
w formule hybrydowej (mieszanej).

Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach:
1) stacjonarnie w siedzibie Sarko Stowarzyszenia (40-064 Katowice, ul. Kopernika 14) w Centrum Organizacji Pozarządowych (lokalizacja – w załączeniu zdjęcia),
2) on-line przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tj. programu Skype (dla członków, którzy nie będą uczestniczyli w WZC stacjonarnie).

Transmisja on-line będzie się odbywała w czasie rzeczywistym, tak aby była zapewniona komunikacja z członkami, którzy będą uczestniczyli w WZC stacjonarnie.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 4 czerwca 2022r. tj. sobota, o godz. 14.00 w tych samych miejscach, które będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Link do Zebrania zostanie rozesłany członkom Sarko Stowarzyszenia do dnia 27 maja 2022 r. Osoby, które do dnia 27 maja nie otrzymają stosownej wiadomości e-mail z linkiem do Zebrania prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia celem przekazania linku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2021 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Zgłoszenie kandydatów do objęcia funkcji Prezesa Sarko Stowarzyszenia na kadencję 2022 – 2026.
11. Wybór Prezesa Zarządu w drodze głosowania.
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Prezesa Zarządu na lata 2022 – 2026.
13. Zgłoszenie kandydatów do objęcia funkcji w Zarządzie Sarko Stowarzyszenia na kadencję 2022 – 2026.
14. Wybór Zarządu w drodze głosowania.
15. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Zarządu na lata 2022 – 2026.
16. Zgłoszenie kandydatów do objęcia funkcji członków Komisji Rewizyjnej.
17. Wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2022- 2026.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Komisji Rewizyjnej na lata 2022 – 2026.
19. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2022.
21. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania finansowe Sarko Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021 dostępne będzie na stronie internetowej Sarko Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdawczość.

Mając na uwadze konieczność przypomnienia członkom Sarko Stowarzyszenia funkcjonowania programu Skype w dniu 29 maja bieżącego roku o godz. 20:00, Zarząd Sarko Stowarzyszenia będzie przeprowadzał testowe spotkanie on-line, celem przypomnienia takiej formy komunikacji. Link do spotkania będzie opublikowany na forum www.sarkoidoza.cba.pl oraz w naszych grupach na facebooku.

Osoby mające pytania natury technicznej oraz organizacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków Sarko Stowarzyszenia w okolicach godz. 17:00-18:00 planowane jest spotkanie regionalne z cyklu SARKOREGIONY dla osób zainteresowanych tematyką sarkoidozy. Szczegóły w terminie późniejszym.