XIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SARKOPACJENTÓW – 27-30.09.2018

ZAPROSZENIE
NA XIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SARKOPACJENTÓW
w dniach 27.09 – 30.09.2018
połączony z udziałem w Konferencji pod hasłem
„SARKOIDOZA I INNE CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE PŁUC”

Organizacja Zjazdu
Nocleg w komfortowo wyposażonych domkach 3-4 osobowych.
http://www.wakacjenawyspie.pl/index.html
Dojazd i wyżywienie we własnym zakresie.
Dojazd środkami komunikacji publicznej: należy dojechać do Gdańska pod Dworzec Kolejowy Główny i dalej, bezpośrednio, autobusem miejskim nr 112 i 212, kierunek Świbno, na Wyspę Sobieszewską. Wysiąść należy na przystanku Trałowa – Szkoła. Przejazd ok. 35 min.
Domki są wyposażone w aneksy kuchenne. Obiady można też wykupić w pobliskiej tawernie, temat do uzgodnienia na miejscu.

Opłata za pobyt:
opłata za dobę 50 zł
do kosztów pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną 2,22 zł za każdą dobę
łącznie 156,66 zł/3 doby
Wpłaty na poczet pobytu prosimy kierować na konto stowarzyszenia do 16.09.2018 w tytule imię i nazwisko + nick z forum.
Numer konta stowarzyszenia: Bank Pocztowy S.A. 63 1320 1465 2876 7686 2000 0001

Udział w zjeździe prosimy zgłaszać pod adresem email info@sarkoidoza.eu.org
podając następujące dane:
1) Imię i Nazwisko,
2) Miejscowość,
3) Telefon kontaktowy,
4) Nick z forum.
5) Udział w konferencji (Proszę zaznaczyć Tak/Nie)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sarko Stowarzyszenie z siedzibą w Katowicach, 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14 (biuro Centrum Organizacji Pozarządowych); NIP: 954 272 24 21; REGON: 241902575; KRS: 0000370728; e-mail: info@sarkoidoza.eu.org
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału Państwa w XIII Ogólnopolskim Zjeździe Sarkopacjentów oraz konferencji naukowej „Sarkoidoza i inne choroby śródmiąższowe 2018”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości w/w czynności.
3. Podstawą prawną przetwarzana podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b, c oraz lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji Zjazdu i Konferencji oraz inne podmioty świadczące usługi dla Administratora (m.in. dotyczące rozliczeń finansowych).
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.
7. Przepisy RODO umożliwiają Państwu prawo dostępu do: treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Państwa dane nie będą podejmowane decyzyjnie w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Plan zjazdu w zarysie:
27.09.2018 powitanie morza, wieczorem jeżeli pogoda dopisze ognisko i wspólna integracja
28.09.2018 Wyspa Sobieszewska – korzystanie z nadmorskiego klimatu
29.09.2018 Gdańsk – udział w Konferencji i zwiedzanie Gdańska
30.09.2018 wyjazd

Zjazd nie stanowi imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2361, z późn. zm.)

Bardzo proszę o pilne zgłaszanie swojego udziału najpóźniej do 16.09.2018
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt tu na forum lub pod numerem tel: 660814130 po godzinie 17:00.

Serdecznie zapraszam na zjazd i do zobaczenia.