Informacja Zarządu Stowarzyszenia dotycząca składek członkowskich

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż rozliczenia dotyczące składek członkowskich zostały rozesłane z adresu e-mail: sarko_stowarzyszenie@op.pl

przez Sekretarz Stowarzyszenia Renatę Szudera.

Na w/w adres e-mail prosimy kontaktować się w sprawie wszelkich rozliczeń.