Konferencja „Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem”

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że informacja o poniedziałkowej konferencji „Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem” została umieszczona na stronie Komisji Europejskiej w dziale Choroby rzadkie – Wydarzenia:

Rare diseases and the risk of exclusion

http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/events/index_en.htm

Trudności osób dotkniętych chorobami rzadkimi obejmują nie tylko dostęp do diagnostyki i leczenia, ale  wykluczenie z rynku pracy, utrudniony dostęp do edukacji, często problemy z uzyskaniem świadczeń należnych osobom niepełnosprawnym. Wiele osób diagnozowanych jest zbyt późno. W Polsce potrzebujemy odpowiednich regulacji prawnych oraz szerokiej edukacji społecznej na temat chorób rzadkich aby umożliwić chorym i ich rodzinom możliwie najlepsze, aktywne życie.

Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.

Konferencja będzie transmitowana online – link na stronie www.chorobyrzadkie21.pl

Pozdrawiam serdecznie

Maria Libura

Instytut Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa