Protokół z Walnego Zebrania

Dnia 7 maja 2011 roku odbyło się Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia. Załączamy protokół z tego wydarzenia: Protokól WZ 2011

Jednocześnie udostępniamy  Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

Oba dokumenty są dostępne także ze strony Do pobrania. Jednocześnie z tej strony usuwamy projekty regulaminów. Będą one nadal dostępne pod odpowiednimi linkami.

  • Regulamin Walnego Zebrania Członków Sarko Stowarzyszenia w Katowicach
  • Regulamin Zarządu Sarko Stowarzyszenia z siedzibą w Katowicach
  • Regulamin Komisji Rewizyjnej Sarko Stowarzyszenia w Katowicach
  • Regulamin Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Sarko Stowarzyszenia w Katowicach