Sarko Stowarzyszenie zarejestrowane

29.11.2010 odebraliśmy korespondencję, w której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział KRS zawiadamia nas o zakończeniu procesu rejestracji stowarzyszenia. Zostaliśmy wpisani do KRS pod numerem 0000370728.

Mamy OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ i zaczynamy działać zarówno legalnie jak i oficjalnie.

Gratuluję wszystkim uczestniczącym w procesie dążenia do powstania stowarzyszenia. Cel został osiągnięty także formalnie !!!